Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Remont drogi wojewódzkiej nr 690 od km 8+380 do km 10+611 w m. Białe – Kwaczoły- Drewnowo- Lipskie na terenie gminy Boguty- Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie” – nr postępowania 168/16

Numer postępowania:

168/16
Termin składania ofert: 2017-01-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o.
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1-go Maja 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1155821.04 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-12-29 11:31:11

Data modyfikacji: 2017-01-10 13:40:04

Wersja: 1


Powiadom znajomego