Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku od km 20+675 do km 24+250, gmina Przysucha, powiat przysuski, województwo mazowieckie”

- nr postępowania 003/17

Numer postępowania:

003/17
Termin składania ofert: 2017-02-02 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1050000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-01-18 14:21:29

Data modyfikacji: 2017-01-26 13:51:00

Wersja: 1


Powiadom znajomego