Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 21+050 do km 22+779, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 001/17

Numer postępowania:

001/17
Termin składania ofert: 2017-02-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 1426000.41 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-01-20 11:22:22

Data modyfikacji: 2017-02-02 09:53:02

Wersja: 1


Powiadom znajomego