Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 56+500 do km 57+500 m. Gorzewo - nr postępowania 011/17 

Numer postępowania:

011/17
Termin składania ofert: 2017-02-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 888522.97 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-01-27 14:20:02

Data modyfikacji: 2017-02-10 11:46:09

Wersja: 1


Powiadom znajomego