Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 31+400 do km 34+190 –łączna długość odcinka 2,790 km w m. Nasielsk   (od wiaduktu do skrzyżowania z DW 571) na terenie gminy Nasielsk, powiatu nowodworskiego” – nr postępowania 018/17

Numer postępowania:

018/17
Termin składania ofert: 2017-02-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
06-100 Pułtusk
Kacice 76
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 781000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-02-06 14:27:30

Data modyfikacji: 2017-02-16 14:58:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego