Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 – ul. Pszczelińskiej na odcinku od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 – ul. Pszczelińskiej (na odcinku od ul. Owsianej do skrzyżowania z DW nr 719) w zakresie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz wymiany przewodów w ist. elektroenergetycznej sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr 300 (obr.16), 2/49 obr.180 w m. Brwinów oraz dz. 126/5 9obr. Otrębusy), gmina Brwinów w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 720”- nr postępowania 019/17

Numer postępowania:

019/17
Termin składania ofert: 2017-03-03 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg
02-495 Warszawa
ul. Szomańskiego 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 5079900.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-02-09 14:44:01

Data modyfikacji: 2017-02-24 13:14:51

Wersja: 1


Powiadom znajomego