Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez rów melioracyjny w miejscowości Nowinki w km 22+856 drogi wojewódzkiej nr 636 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 024/17

Numer postępowania:

024/17
Termin składania ofert: 2017-03-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa
03-228 Warszawa
ul. Marywilska 38/40
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
Cena oferty: 538606.42 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-02-10 14:20:02

Data modyfikacji: 2017-02-28 12:21:20

Wersja: 1


Powiadom znajomego