Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie odpowiednich decyzji dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 – nr postępowania 022/17

Numer postępowania:

022/17
Termin składania ofert: 2017-03-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
40-555 Katowice
ul. Rolna 12
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2423100.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-02-21 14:34:35

Data modyfikacji: 2017-03-24 11:41:34

Wersja: 1


Powiadom znajomego