Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego” nr postępowania 030/17

Numer postępowania:

030/17
Termin składania ofert: 2017-04-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SKANSKA S.A.
01-518 Warszawa
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 21895263.83 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-02-24 10:44:28

Data modyfikacji: 2017-04-03 14:43:35

Wersja: 1


Powiadom znajomego