Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 w Grodzisku Mazowieckim na wybranych odcinkach km 36+740 – km 36+890;  km 36+980 – km 37+380 oraz km 37+510 – km 37+740” - nr postępowania 035/17

Numer postępowania:

035/17
Termin składania ofert: 2017-03-23 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg
02-495 Warszawa
ul. Szomańskiego 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 387450.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-08 13:13:43

Data modyfikacji: 2017-03-20 15:02:27

Wersja: 1


Powiadom znajomego