Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 734 (dr 79) Baniocha – Kawęczyn – Dębówka rz. Wisła Nadbrzeż – Otwock Wielki – Wygoda na odcinku  od km 3+700 do km 5+040 w m. Kawęczyn gmina Konstancin – Jeziorna, powiat piaseczyński- nr postępowania 036/17

Numer postępowania:

036/17
Termin składania ofert: 2017-03-31 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGOMEX Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1013448.12 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-16 11:54:02

Data modyfikacji: 2017-03-16 12:03:26

Wersja: 1


Powiadom znajomego