Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 698  od km 47+691 do km 48+365 w m. Stara Kornica na terenie gminy Stara Kornica, powiat łosicki, województwo mazowieckie”

- nr postępowania 038/17

Numer postępowania:

038/17
Termin składania ofert: 2017-04-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FEDRO Sp. z o.o.
08-445 Osieck
ul. Kolejowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 175809.74 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-22 14:15:28

Data modyfikacji: 2017-03-22 14:18:43

Wersja: 1


Powiadom znajomego