Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 690 od km 10+611 do km 12+973 Drewnowo – Lipskie – Boguty - Żurawie na terenie gminy Boguty – Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 037/17

Numer postępowania:

037/17
Termin składania ofert: 2017-04-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o.
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1-go Maja 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1379545.25 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-22 14:32:53

Data modyfikacji: 2017-03-22 14:48:44

Wersja: 1


Powiadom znajomego