Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 698 od km 51+338 do km 51+758 w m. Wólka Nosowska na terenie gminy Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie”- nr postępowania 039/17

Numer postępowania:

039/17
Termin składania ofert: 2017-04-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FEDRO Sp. z o.o.
08-445 Osieck
ul. Kolejowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 147547.11 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-22 15:09:42

Data modyfikacji: 2017-03-22 15:14:11

Wersja: 1


Powiadom znajomego