Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 8+700 do km 9+645                 i drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 0+000 do km 0+110, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 040/17  

Numer postępowania:

040/17
Termin składania ofert: 2017-04-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Budromost - Starachowice Sp. z o.o.
27-215 Wąchock
ul. Św.Rocha 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 858482.50 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-23 14:07:59

Data modyfikacji: 2017-04-06 15:33:07

Wersja: 1


Powiadom znajomego