Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km36+700 do km 37+400 (L = 0,700 km) odcinek Komorowo – Ostrów Maz.”

- nr postępowania 041/17

Numer postępowania:

041/17
Termin składania ofert: 2017-04-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.
07-410 Ostrołęka
ul. Lokalna 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 478986.60 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-24 11:20:13

Data modyfikacji: 2017-03-24 11:24:20

Wersja: 1


Powiadom znajomego