Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 113+384 do km 113+814 (L = 0,430 km) m. Przasnysz, ul. Baranowska.”  - nr postępowania 044/17

Numer postępowania:

044/17
Termin składania ofert: 2017-04-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 244788.45 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-24 11:56:56

Data modyfikacji: 2017-03-24 12:00:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego