Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km 5+300 do km 6+350   m. Rzekuń (L=1,050 km)” - nr postępowania 043/17  

Numer postępowania:

043/17
Termin składania ofert: 2017-04-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.
07-410 Ostrołęka
ul. Lokalna 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 767858.25 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-24 14:36:35

Data modyfikacji: 2017-03-24 14:43:05

Wersja: 1


Powiadom znajomego