Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 628 ul. Legionów na odcinku od km  0+140 do km 0+904 (L = 0,764 km) na terenie m. Wołomin, powiatu wołomińskiego”  - nr postępowania 047/17

Numer postępowania:

047/17
Termin składania ofert: 2017-04-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz
Cena oferty: 247069.73 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-28 11:50:49

Data modyfikacji: 2017-03-28 11:58:38

Wersja: 1


Powiadom znajomego