Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 43+417 do km 46+117 długość odcinka 2,700 km, na terenie gm. Nasielsk i Pomiechówek, powiatu nowodworskiego oraz gm. Serock powiatu legionowskiego. – nr postępowania 045/17

Numer postępowania:

045/17
Termin składania ofert: 2017-04-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 843618.13 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-31 14:30:41

Data modyfikacji: 2017-04-13 13:46:29

Wersja: 1


Powiadom znajomego