Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 161+806 do km 162+253 m. Drężewo (L=0,447 km) – nr postępowania 042/17

Numer postępowania:

042/17
Termin składania ofert: 2017-04-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.
07-410 Ostrołęka
ul. Lokalna 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 224227.77 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-03-31 14:35:58

Data modyfikacji: 2017-04-18 12:09:14

Wersja: 1


Powiadom znajomego