Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 805 relacji Warszawice - Osieck – Parysów – Wilchta na odcinku od km 4+925 do km 6+275 w m. Warszawice gmina Sobienie Jeziory i w m. Pogorzel gmina Osieck, powiat otwocki, województwo mazowieckie”- nr postępowania 052/17

Numer postępowania:

052/17
Termin składania ofert: 2017-04-27 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1120313.46 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-04-11 13:45:48

Data modyfikacji: 2017-04-11 14:55:42

Wersja: 1


Powiadom znajomego