Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 718 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Borzęcin Duży do węzła autostrady A2 „Pruszków”– nr postępowania 053/17

Numer postępowania:

053/17
Termin składania ofert: 2017-05-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TPF Sp. z o.o.
02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 34
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz
Cena oferty: 1043773.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-04-13 10:28:22

Data modyfikacji: 2017-04-13 10:32:54

Wersja: 1


Powiadom znajomego