Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont mostu nad rzeką Policzanka w miejscowości Bąkowiec w km 18+937 drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”

 – nr postępowania 056/17

Numer postępowania:

056/17
Termin składania ofert: 2017-05-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk
26-600 Radom
ul. Stalowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 448950.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-04-19 14:07:24

Data modyfikacji: 2017-04-27 11:47:41

Wersja: 1


Powiadom znajomego