Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka od km 147+800 do km 149+200 m. Zabiele Wielkie (L=1,400 km)”- nr postępowania 058/17

Numer postępowania:

058/17
Termin składania ofert: 2017-05-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1053309.61 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-04-21 11:39:47

Data modyfikacji: 2017-05-04 15:04:30

Wersja: 1


Powiadom znajomego