Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 731 Potycz – Warka – Falęcice – Białobrzegi na odcinku od km 3+480 do km 4+550 w m. Magierowa Wola, powiat grójecki, województwo mazowieckie - nr postępowania 061/17

Numer postępowania:

061/17
Termin składania ofert: 2017-05-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU TOWEMO Monika Szczygieł
05-400 Otwock
ul. Żeromskiego 73K
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1072256.63 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-04-28 15:34:00

Data modyfikacji: 2017-05-12 13:53:19

Wersja: 1


Powiadom znajomego