Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Frezowanie pni (karp) przy drogach wojewódzkich, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 23 zadania” – nr postępowania 071/17

Numer postępowania:

071/17
Termin składania ofert: 2017-05-24 o godz 10:00:00

Część 1

Część 1 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Gostynin, Obwodu Drogowego w Gostyninie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 64800.00 brutto

Część 2

Część 2 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Gostynin, Obwodu Drogowego w Sannikach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 94140.00 brutto

Część 3

Część 3 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Gostynin, Obwodu Drogowego w Bielsku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 37840.00 brutto

Część 4

Część 4 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PUH DERWEX Rafał Durka
06-425 Karniewo
Malechy 38
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 2332.80 brutto

Część 5

Część 5 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 4752.00 brutto

Część 6

Część 6 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe Jan Miklewski
09-140 Raciąż
Kossobudy 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 11966.40 brutto

Część 7

Część 7 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 28116.00 brutto

Część 8

Część 8 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU Sadowski Marcin
07-320 Małkinia Górna
ul. Konstytucji 3 Maja
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 4596.48 brutto

Część 9

Część 9 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 49302.00 brutto

Część 10

Część 10 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 47120.00 brutto

Część 11

Część 11 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU Sadowski Marcin
07-320 Małkinia Górna
ul. Konstytucji 3 Maja
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 24796.80 brutto

Część 12

Część 12 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PUH DERWEX Rafał Durka
06-425 Karniewo
Malechy 38
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 6220.80 brutto

Część 13

Część 13 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego nr 3 w Wołominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PUH DERWEX Rafał Durka
06-425 Karniewo
Malechy 38
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 3499.20 brutto

Część 14

Część 14 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 74646.00 brutto

Część 15

Część 15 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Węgrów Siedlce , Obwodu Drogowego w Siedlcach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 23100.00 brutto

Część 16

Część 16 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 31383.00 brutto

Część 17

Część 17 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 12300.00 brutto

Część 18

Część 18 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Firma Usługowa ALFA Albert Żarłok
26-806 Stara Błotnica
Nowy Kiełbów 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 4838.40 brutto

Część 19

Część 19 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pylicą.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 19650.00 brutto

Część 20

Część 20 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Otwocku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 37719.00 brutto

Część 21

Część 21 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Maciejowicach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 19200.00 brutto

Część 22

Część 22 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Piasecznie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
11-700 Mrągowo
Młynowo 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 20592.00 brutto

Część 23

Część 23 – Wykonanie frezowania karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Warce.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DIAMANTE Joanna Kosińska
21-230 Sosnowica
Komarówka 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 15482.88 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-10 12:56:46

Data modyfikacji: 2017-05-23 12:49:06

Wersja: 1


Powiadom znajomego