Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr  705 w Sochaczewie na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w pikietażu  19+566 – 20+118”

- nr postępowania 069/17

Numer postępowania:

069/17
Termin składania ofert: 2017-05-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 286619.77 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-11 14:18:22

Data modyfikacji: 2017-05-23 13:28:25

Wersja: 1


Powiadom znajomego