Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach: od km 24+540 do km 25+702 i od km 26+330 do km 27+300” - nr postępowania 067/17

Numer postępowania:

067/17
Termin składania ofert: 2017-05-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
87-300 Brodnica
ul. Długa 27
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 997564.01 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-11 15:30:46

Data modyfikacji: 2017-05-11 15:34:42

Wersja: 1


Powiadom znajomego