Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 25+280 do km 26+630 w miejscowości Oleśnica” - nr postępowania 074/17

Numer postępowania:

074/17
Termin składania ofert: 2017-05-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych REGIONALNE DROGI PODLASKIE Sp. z o.o.
08-102 Siedlce
ul. Brzeska 128
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 3971359.81 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-12 10:00:08

Data modyfikacji: 2017-05-25 09:43:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego