Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904". (Zadanie polega na rozbiórce istniejącego mostu w m. Dobrzenica nad rowem melioracyjnym bez nazwy i budowie nowego przepustu wraz z wykonaniem dojazdów w niezbędnym zakresie)

– nr postępowania 078/17

Numer postępowania:

078/17
Termin składania ofert: 2017-05-29 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa
03-228 Warszawa
ul. Marywilska 38/40
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1199099.57 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-13 13:57:46

Data modyfikacji: 2017-05-23 13:32:30

Wersja: 1


Powiadom znajomego