Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 – wykonanie lewoskrętu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 na odcinku od km 16+780 do km 16+980 w miejscowości Józefów, gmina Józefów, powiat otwocki, województwo mazowieckie”  - nr postępowania 077/17

Numer postępowania:

077/17
Termin składania ofert: 2017-05-31 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 238813.68 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-16 12:17:15

Data modyfikacji: 2017-05-24 14:15:38

Wersja: 1


Powiadom znajomego