Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 odcinka od km 45+610 do km 46+230 od skrzyżowania drogi krajowej nr 63 do miejscowości Nur na terenie gminy Nur, powiat ostrowski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 082/17

 

Numer postępowania:

082/17
Termin składania ofert: 2017-06-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o.
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1-go Maja 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 640699.37 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-19 11:31:25

Data modyfikacji: 2017-05-19 14:16:56

Wersja: 1


Powiadom znajomego