Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 718 w km 6+030 – km 8+130” - nr postępowania 084/17 

Numer postępowania:

084/17
Termin składania ofert: 2017-06-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg
02-495 Warszawa
ul. Szomańskiego 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1011060.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-25 15:10:18

Data modyfikacji: 2017-06-09 12:36:36

Wersja: 1


Powiadom znajomego