Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa) na odcinkach od km 60+740 do km 61+250 oraz od km 61+320 do km 62+550 na terenie gmin Wilga i Maciejowice” - nr postępowania 085/17

Numer postępowania:

085/17
Termin składania ofert: 2017-06-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU TOWEMO Monika Szczygieł
05-400 Otwock
ul. Żeromskiego 73K
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 3239229.55 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-25 15:22:10

Data modyfikacji: 2017-06-12 12:52:44

Wersja: 1


Powiadom znajomego