Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 0+030 do km 0+672,50 w miejscowości Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, na terenie miasta Węgrów, powiatu węgrowskiego, woj. mazowieckie”  - nr postępowania 086/17

Numer postępowania:

086/17
Termin składania ofert: 2017-06-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TAR-POL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jaworski
05-300 Mińsk Mazowiecki
Targówka, ul. Lipowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 934062.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-26 12:02:04

Data modyfikacji: 2017-06-05 10:36:25

Wersja: 1


Powiadom znajomego