Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kampinos i Komorów dł. 2,917 km na terenie gminy Kampinos, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie” - nr postępowania 089/17

Numer postępowania:

089/17
Termin składania ofert: 2017-06-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DELTA S.A.
01-029 Warszawa
ul. Dzielna 21/47
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 3494999.99 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-26 13:49:37

Data modyfikacji: 2017-05-26 14:05:41

Wersja: 1


Powiadom znajomego