Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 090/17

Numer postępowania:

090/17
Termin składania ofert: 2017-06-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń
ul. Doktora Perzyny 84A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2696804.62 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-26 15:03:03

Data modyfikacji: 2017-05-26 15:13:32

Wersja: 1


Powiadom znajomego