Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 32+417 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632 w miejscowości Nasielsk.” - nr postępowania 087/17

Numer postępowania:

087/17
Termin składania ofert: 2017-06-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PLANETA Sp. z o.o.
03-289 Warszawa
ul. Zdziarska 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 3184194.75 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-29 14:56:57

Data modyfikacji: 2017-05-29 15:05:53

Wersja: 1


Powiadom znajomego