Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 727, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową parkingów gminnych przy drodze wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica, powiat radomski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 098/17

Numer postępowania:

098/17
Termin składania ofert: 2017-06-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla
27-200 Starachowice
ul. Benedyktyńska 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz
Cena oferty: 2702583.59 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-02 13:24:06

Data modyfikacji: 2017-06-12 12:55:29

Wersja: 1


Powiadom znajomego