Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 7+495 do km 8+373 w miejscowości Białe Kwaczoły wraz z przebudową przepustów w km 7+698 i w km 8+068 na terenie gminy Boguty – Pianki, powiat ostrowski, województwo mazowieckie”  - nr postępowania 097/17

Numer postępowania:

097/17
Termin składania ofert: 2017-06-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o.
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1-go Maja 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1478644.25 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-02 14:37:23

Data modyfikacji: 2017-06-02 14:46:24

Wersja: 1


Powiadom znajomego