Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 101/17

Numer postępowania:

101/17
Termin składania ofert: 2017-06-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AGLET Sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz
Cena oferty: 2278636.36 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-02 14:37:33

Data modyfikacji: 2017-06-02 14:47:12

Wersja: 1


Powiadom znajomego