Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszków na odcinku od km 11+817 do km 19+662,04” nr postępowania 107/17

Numer postępowania:

107/17
Termin składania ofert: 2017-07-18 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
06-100 Pułtusk
Kacice 76
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 17777777.77 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-12 10:32:49

Data modyfikacji: 2017-07-12 14:47:00

Wersja: 1


Powiadom znajomego