Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 2 części -  nr postępowania 096/17

Numer postępowania:

096/17
Termin składania ofert: 2017-06-28 o godz 10:00:00

Część 1

Część 1 Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
GZD sp. z o.o. Sp. k
11-042 Jonkowo k/ Olsztyna
ul. Lipowa 49a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 117485.42 brutto

Część 2

Część 2 Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
GZD sp. z o.o. Sp. k
11-042 Jonkowo k/ Olsztyna
ul. Lipowa 49a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 202274.07 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-13 14:13:32

Data modyfikacji: 2017-06-20 12:33:14

Wersja: 1


Powiadom znajomego