Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo – pieszych zlokalizowanych   w ciągu dróg wojewódzkich – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 34+476 do km 35+713 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Duczki” - nr postępowania 106/17

Numer postępowania:

106/17
Termin składania ofert: 2017-06-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno – Instalacyjnych
05-200 Wołomin
ul. Łukasiewicza 9G
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1098868.89 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-14 10:52:01

Data modyfikacji: 2017-06-14 11:06:46

Wersja: 1


Powiadom znajomego