Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 52+353 do km 53+333 w miejscowości Błędnica i miejscowości Orło na terenie gminy Małkinia Górna, powiat ostrowski, województwo mazowieckie”  - nr postępowania 104/17

Numer postępowania:

104/17
Termin składania ofert: 2017-07-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-22 14:34:41

Data modyfikacji: 2017-07-06 15:11:01

Wersja: 1


Powiadom znajomego