Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka Warszawska, gmina Wierzbica, powiat radomski województwo mazowieckie” - nr postępowania 108/17

Numer postępowania:

108/17
Termin składania ofert: 2017-07-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PPHU BRUKER Artur Piwowarczk
26-600 Radom
ul. Wośnicka 96
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 179544.33 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-26 11:03:57

Data modyfikacji: 2017-06-26 11:07:20

Wersja: 1


Powiadom znajomego