Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 67+245 do km 68+300 w miejscowości Lelice”- nr postępowania 099/17

Numer postępowania:

099/17
Termin składania ofert: 2017-07-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
87-600 Lipno
ul. Wojska Polskiego 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 3471648.17 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-26 11:57:12

Data modyfikacji: 2017-06-26 12:02:07

Wersja: 1


Powiadom znajomego