Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 23+600 do km 28+680 dł. 5,080 km na odcinku granica województwa – Bądkowo Jeziorne” - nr postępowania 113/17

Numer postępowania:

113/17
Termin składania ofert: 2017-07-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 7397845.60 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-29 14:25:29

Data modyfikacji: 2017-07-14 13:24:48

Wersja: 1


Powiadom znajomego