Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Rzeczną do przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 180504W w m. Góra wraz z rozbudową oświetlenia drogowego” - nr postępowania 117/17.

Numer postępowania:

117/17
Termin składania ofert: 2017-07-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
06-100 Pułtusk
Kacice 76
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1297930.60 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-07-06 14:41:19

Data modyfikacji: 2017-07-06 14:55:48

Wersja: 1


Powiadom znajomego